Wat zegt een Jood als hij de Paus mocht zien nu dezer dagen Jeruzalem bezoekt?

Volgens de Joodse overlevering [Godsdient wet:halacha] zegt men bij het zien van een vorst [een "koning" of gezachtdrager van een land] een zekere zegen spreuk.

Dit ook als deze vorst niet eens goed is voor het Joodse volk.

Daar de Paus de vorst is over de "Vaticaan-staat" zegt men deze zegening dus ook, die als volgt luidt in het Hollands:

 

Geloofd zijt Gij, Eeuwige onze God, Koning der wereld, die van Zijn wijsheid aan een mensenkind geeft.