Hjbuenodemesquita.jouwweb.nl
MAIN WEBSITE mijn website/yahoo group......search possible or free subscription » Foetale zuurstof gebrek tijdens de bevalling......een speciale therapie !

Foetale zuurstof gebrek tijdens de bevalling......een speciale therapie !

Allopurinol for fetal neuro- and cardiovascular protection

 
Onderzoeksvraag

 

Het promotieonderzoek van Joepe Kaandorp komt voort uit de ALLO-trial van het Verloskundig Consortium. De studie draaide voornamelijk op de toediening van allopurinol aan de moeder op het moment van foetale zuurstofproblemen tijdens de bevalling. Hersenschade ten gevolge van zuurstofgebrek is geassocieerd met de ontwikkeling van spasticiteit en cognitieve ontwikkelingsstoornissen en is daardoor nog steeds een van de belangrijkste problemen in de perinatologie. Op het moment van zuurstofgebrek worden toxische stoffen (vrije radicalen) gevormd die schade kunnen veroorzaken aan de nog onvolgroeide hersenen van het kind. De xanthine-oxidase remmer allopurinol is bewezen effectief in het verminderen van vrije radicaalvorming. Kaandorp verrichtte een dubbelblind gerandomiseerde placebo gecontroleerde multicenter studie. Het ging om 222 vrouwen in partu > 36 weken, met een dusdanige verdenking op foetale nood dat beëindiging van de baring vereist is.  Het onderzoek toont aan dat het zinvol is om het geneesmiddel aan de moeder te geven. Hierdoor wordt de remming van vrije radicalenproductie al vóór de geboorte van het kind in gang gezet. De uitkomsten laten zien dat allopurinol snel de placenta passeert, effectief is in het remmen van xanthine-oxidase en weinig nadelige effecten heeft (zolang klinisch compatibele doseringen worden aangehouden). Ook lijkt het middel potentieel effectief in het verminderen van schade aan het hart en de hersenen bij foetale schapen en mogelijk bij vrouwelijke neonaten. Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op de toediening van allopurinol via de navelstreng kort na de geboorte

Maak een Gratis Website met JouwWeb